english version

17-04-2004

21-09-2003

wersja polska

Waldemar Jerzy Wajszczuk 0087


Krotka historia wykształcenia i pracy


  • Wykaz absolwentów Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa w Siedlcach w latach 1924-2002


http://www.prus.siedlce.pl/old/absolwenci_listaab.php

(...) 1951 r.: Bareja Tadeusz, Brodzik Stanisław, Chaciński Zygmunt, Czarnocki Franciszek, Domański Aleksander, Gajowniczek Witold, Gałach Ryszard, Kołtun Stanisław, Kowalczyk Stanisław, Kublik Władysław, Ludwiczuk Jan, Nasiłowski Jan, Niemczuk Lucjan, Obzejta Wiesław, Oleszczuk Wacław, Pałdyna Jan, Radziwonka Tadeusz, Serafinowicz Stanisław, Silników Stefan, Stachowicz Antoni, Szóstek Stefan, Wiąckiewicz Stanisław, Wyszogrodzki Zbigniew, Anuszkiewicz Kazimierz, Barej Wisław, Borkowski Czesław, Budrecki Zbyszko, Dziadur Jerzy, Iwaniak Waldemar, Jabłoński Zdzisław, Kłopotek Edward, Królikowski Bogdan, Pawlak Stanisław, Pożerski Andrzej, Prekurat Ryszard, Próchenka Bohdan, Prokurat Stefan, Sierakowski Józef, Skibniewski Janusz, Skószewski Stanisław, Toczyski Kazimierz, Włodarczyk Henryk, Wocial Józef, Wrona Eugeniusz, Zieliński Jerzy, Abramowicz Jerzy, Dęć Zdzisław, Głuchowski Jerzy, Gołąbek Adam, Kaczyński Jerzy, Kamiński Bousław, Karaś Tadeusz, Kieliszek Zbigniew, Kokoszkiewicz Józef, Kryszczuk Izydor, Lewczuk Marian, Łaniewski Zbigniew, Majewski Janusz, Pałdyna Zygmunt, Radliński Antoni, Rudaś Józef, Stolarski Stanisław, Skolimowski Jgnacy, Staręga Zbigniew, Wajszczuk Waldemar, Wierzchowski Bogdan, Żelazowski Andrzej, Gąsowski Jerzy, Gogłoza Jan, Górski Stanisław, Gut Julian, Gorgol Marian, Jackowski Zygmunt, Jaszczuk Marian, Kałuski Edmund, Kluczek Józef, Kowalski Stanisław, Kozak Witold, Krasnodębski Stanisław, Kobak Lucjan, Kozioł Antoni, Kulicki Wiesław, Okliński Stanisław, Protasiuk Marian, Radzikowski Arkadiusz, Sassyn Andrzej, Suchożebrski Marian, Szewczyk Jan Władysław, Szkop Jerzy, Szóstek Mieczysław, Wątróbski Tadeusz, Włoga Andrzej, Woyno Ryszard.


  • Dyplom lekarza - Akademia Medyczna w Warszawie, 1957 r


Praca Kliniczna

http://cardiology.wum.edu.pl/node/84

1. IV Klinika Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie (1954 - 1960, 1962 - 1964)
Krótki zarys oraz przebieg historii i rozwoju powstania kardiologii
I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
(Prof. dr hab. med. Tadeusz Kraska, Warszawa 2001)

(...) W roku 1953 powołano IV Klinikę Chorób Wewnętrznych w Szpitalu przy ul. Nowogrodzkiej. Kierownikiem IV Kliniki Chorób Wewnętrznych został prof. Zdzisław Askanas, który został oddelegowany z II Kliniki Chorób Wewnętrznych z wąską grupą współpracowników (Wanda Mikołajczyk, Cecylia Słucka, Barbara Tenenbaum). Początkowo działalność podjęto w pawilonie VIII, po byłym oddziale wewnętrznym Prof. A. Filińskiego.

Zespół lekarski stopniowo rozszerzał się, dochodzili, a potem odchodzili kolejni lekarze. Byli to: kandydat nauk medycznych E. Mandl, M. Garber, W. Grudzińska, I. Wołoszczuk, K. Jakubowska, J. Walc, K. Borejko-Chodkiewicz, doc. K. Wątorski. Pracowali także jako wolontariusze:
J. Jaranowski, K. Jacyna, W. Wajszczuk, M. Stopczyk, T. Kraska, Z. Sadowski, E. Łukasik. Z tych osób w drodze naturalnego ruchu wszyscy stopniowo uzyskali pełne i niepełne zatrudnienie etatowe. Kolejno doszli dalsi: lek. B. Bielecki, W. Serzysko, J. Kuch, L. Ceremużyński, E. Kapuścińska, W. Malanowicz, M. Pieniak. Wszystkie te lata cechował niezwykły entuzjazm, poświęcenie pracy i konsekwencja, których głównym źródłem był Profesor Zdzisław Askanas. Rezultatem tych działań była bardzo efektywna dydaktyka, wielokierunkowe i różnorodne tematycznie prace naukowe oraz niezwykle troskliwa, coraz bardziej specjalistyczna opieka nad chorymi o pełnym profilu internistycznym, z czasem bardziej ukierunkowana na choroby układu krążenia. (...)

Koło Medyków - Jerzy BOROWICZ, Gazeta Lekarska

(…) Moje wspomnienia z Koła Medyków sięgają lat 50., kiedy to byłem studentem AM. Niepodzielnym, nieoficjalnym "władcą" Koła w tamtym czasie był szatniarz - pan Adam. Znał wszystkich stałych bywalców. Był źródłem wszelkich plotek i informacji, kasą zapomogową dla spłukanych, po wyjściu z kawiarni, studentów. Prowadził też (dla wtajemniczonych) działalność "humanitarną" i, jak to było w piosence Sławy Przybylskiej, "z uśmiechem dawał klucz" do sekretnych pomieszczeń niektórym studenckim parom pragnącym miłości, oczywiście za drobną opłatą.
Na parterze Domu Medyka znajdowała się kawiarnia, z której gwar braci studenckiej słychać było już przy wejściu. Bractwo schodziło się po godzinie 10, po zakończeniu obowiązkowych ćwiczeń. Stali bywalcy zasiadali przy kawiarnianych stolikach. Koleżanki, studentki, były kelnerkami. Piło się kawę, a co "bogatsi" studenci zamawiali, modne wówczas, słodkie wino "Bachus".

(...) Chciałbym jeszcze do tych wspomnień wpleść jeden wątek osobisty (jeżeli coś w nich przekręciłem, to proszę o wybaczenie - czas zaciera niektóre fakty). W 1956 roku, po jednym z październikowych wieców na Politechnice, przyszedłem do Koła Medyków, a tam, w sali balowej - potańcówka, przy muzyce mechanicznej. Za nagłośnienie sali odpowiadał wtedy kol. Wajszczuk (obecnie znany kardiolog w USA, szwagier kol. Zbyszka Religi). Marcin Krotkiewski, który tam był (obecnie profesor endokrynologii w Szwecji, autorytet światowy w leczeniu otyłości), poznał mnie ze śliczna dziewczyną o pszenicznej, polskiej urodzie, koleżanką o rok wyżej na studiach - Jolą Janiszewską. Jola wróciła właśnie z Sopotu, gdzie odbywały się, pierwsze w Polsce, wybory miss - została wicemiss Sopotu. Padłem, jak rażony piorunem, którym była jej uroda. Zakochałem się z punktu. (...)

http://www.gazetalekarska.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2004/n200412/n20041229


http://www.wum.edu.pl/2013-01-21-jubileusz-60-lecia-i-katedry-i-kliniki-kardiologii-warszawskiego-uniwersytetu-medycznego

60-lecie Katedry i Kliniki Kardiologii WUM

Biuro Informacji i Promocji, 21.01.2013

17 i 18 stycznia 2013 roku I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wywodząca się z IV Kliniki Chorób Wewnętrznych kierowanej przez prof. Zdzisława Askanasa, świętowała 60-tą rocznicę swojego powstania.

(...) Szczególną atmosferę spotkania zapewniły głosy w dyskusji oraz obecność innych osób związanych emocjonalnie z Warszawską Akademicką Szkołą Kardiologiczną – dr hab. Grażyny Brody, prof. Krystyny Cedro-Ceremużyńskiej, dra hab. Andrzeja Ciszewskiego, dra hab. Rafała Dąbrowskiego, dra hab. Tomasza Jaxy–Chamca, dra hab. Marka Kucha, prof. Mariusza Pytkowskiego, prof. Stanisława Rudnickiego, dra hab. Macieja Sterlińskiego, prof. Jana Tylki i wielu innych. List okolicznościowy na ręce prof. Grzegorza Opolskiego przesłali również nieobecni na sesji: prof. Andrzej Górski – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk i były Rektor naszej Uczelni, prof. Witold Rużyłło – dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie oraz prof. Waldemar Wajszczuk – uczeń prof. Askanasa, obecnie przebywający w USA.


2. Lovelace Clinic and Bataan Memorial Methodist Hospital (1965 - 1968)
Albuquerque, New Mexico, USA

http://ardentnm.icu.ehc.com/CPM/index.html 

Od lewej: Drs. Joseph Yu, Curtis Groote, Ray Smith, Donald Murray, 
W. Wajszczuk, David Hedrick and Lemuel Granada


3. Sinai Hospital of Detroit (1971 - 1997) Wayne State University, Detroit, Michigan, USA

 
WSU Faculty and Staff
Internal Medicine
Office: 2E University Health Center; (132)5-8210
Chairperson: John B. O'Connell

Associate Professors, Full-Time Affiliate (Sinai Hospital of Detroit)

Oscar Bigman, Robert E. Bloom, Chaim M. Brickman, Paul L. Broughton, Gerald I. Cohen, Ralph Cushing, Lawrence P. Davis, Basim A. Dubaybo, Mark J. Goldberg, Maha Hussain, Richard Jaszewski, James J. Maciejko, Bohdan M. Pichurko, Theodore Schreiber, Claudio D. Schuger, Michael R. Simon, Waldemar J. Wajszczuk.


Praca naukowa

1. Wybór publikacji naukowych - lista z National Library of Medicine (USA)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=search&db=pubmed&term=Wajszczuk+WJ[au]&dispmax=50

2. Zobacz - szczegółowy opis, listę publikacji i streszczenia


GOLD VOLUME OF ASAIO JOURNAL 
(American Society of the Artificial Internal Organs)        
 

List of Best and Most Important ASAIO Papers (Draft)

Cardiopulmonary Bypass for Cardiac Surgery

Cardiac Assist Devices

Kantrowitz, A., Krakauer, J., Rubenfire, M., Jaron D., Freed, P.S., Welkowitz, W., Cascade, P., Wajszczuk, W.J., Lipsius, M., Ciborski, M., Phillips, S.J., Hayden, M.T.: Initial clinical experience with a new permanent mechanical auxiliary ventricle: The dynamic aortic patch. Trans Amer Soc Artif Int Organs, 1972;18:159-67


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2000-2011
e-mail: wwajszczuk@comcast.net lub wajszczuk@onet.pl