english version

16-10-2003

01-11-2002

wersja polska
Wstecz/BackPowrót do strony głównej / Return to main (index) pagePowrót do głównego pnia/Return to main treeStrony indywidualne/Individual pages Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - searchMaxMinObjaśnienia/Explanations

Dictionary of names curently in use in Poland


Internet version - edited by Prof. Kazimierz Rymut
www.herby.com.pl/herby/indexslo.html
(Dictionary is also published in a traditional printed version  by the Polish Language Institute 
of the Polish Academy of Sciences [PAN] in Krakow)

Data concerning the name WAJSZCZUK and similar names

 
NameTotal numberDistribution (explanation of abbreviations)
Wajszczuk339Wa:65, BP:63, Bs:3, By:1, Ch:1, Ci:11, Ka:14, Kn:2, Ko:1, Lg:9, Lu:10, Łd:5, Ol:20, Op:4, Pł:1, Po:11, Ra:3, Sd:49, Sk:4, Su:9, Sz:11, To:8, Za:34
see map
Wajszczak261Wa:66, Ci:3, Gd:3, Kl:5, Ka:2, Ki:2, Kr:1, Lg:10, Ls:52, Łd:7, Pł:75, Po:13, Pr:2, Sł:2, Su:3, Sz:2, Ta:1, To:8, Wb:1, Wr:3
Wajszczyk260Wa:24, BB:1, By:1, Gd:9, Ka:8, Ki:8, Ko:5, Kr:5, Ło:10, Łd:92, Ol:2, Op:2, Os:17, Pt:47, Po:8, Sr:1, Sk:5, Sł:10, Wr:3, ZG:2
Wajszczykowski14Łd:5, Pt:6, Sł:3
Wojszczak41Wa:5, Cz:13, Kn:2, Kr:3, Lg:5, Ls:2, Łd:1, Sz:1, To:1, Wb:8
Wojszczuk25Wa:4, BP:3, Bs:2, By:6, JG:1, Lu:1, Op:2, Sd:1, To:1, Za:4
Wojszczyk203Wa:13, BB:1, Cz:25, Ka:34, Ko:27, Lg:15, Ls:14, Ło:1, Łd:16, Pł:7, Po:17, Sr:6, Sł:3, Sz:4, Wb:2, Wr:18
Wojszczykowski1Sł:1
Waszczuk2720Wa:286, BP:664, Bs:196, BB:3, By:23, Ch:62, Ci:15, Cz:7, El:25, Gd:113, Go:38, JG:3, Kl:14, Ka:84, Ki:17, Ko:44, Kr:17, Ks:9, Lg:18, Ls:4, Lu:130, Ło:85, Łd:35, NS:1, Ol:118, Op:33, Os:25, Pl:17, Pt:7, Pł:13, Po:31, Pr:3, Ra:12, Rz:2, Sd:80, Sr:16, Sk:8, Sł:31, Su:105, Sz:125, Tb:8, Ta:3, To:31, Wb:32, Wł:2, Wr:65, Za:42, ZG:18
Waszczak486Wa:36, Bs:2, BB:7, Ci:39, Cz:1, El:23, Gd:13, JG:31, Ka:29, Ki:4, Kr:10, Ks:2, Lg:6, Lu:1, NS:2, Ol:28, Op:2, Os:60, Pt:1, Pł:16, Po:1, Pr:38, Rz:14, Sd:47, Su:1, Sz:9, Ta:1, Wb:16, Wr:42, Za:4
Waszczyk744Wa:69, BB:7, By:16, Ch:3, Cz:29, El:2, Gd:48, Go:10, JG:16, Ka:38, Ki:71, Kn:3, Ko:36, Kr:3, Lg:26, Lu:1, Łd:64, Ol:9, Op:5, Os:6, Pl:2, Pt:63, Ra:20, Sd:1, Sk:21, Sł:30, Su:7, Sz:83, Tb:26, Wb:10, Wr:13, ZG:6
Waszczykowski103Łd:54, Op:9, Pt:32, Sr:3, Sk:5
Woszczak651Wa:23, BP:12, BB:2, By:24, El:5, Gd:17, Go:21, JG:7,Ka:36, Ki:7, Kn:1, Ko:13, Kr:7, Ks:1, Lg:3, Lu:8, Ło:3, Łd:81,NS:1, Ol:14, Op:5, Pl:8, Pt:13, Pł:6, Po:28, Pr:65, Ra:1, Rz:4,Sr:102, Sk:5, Sł:13, Sz:4, Ta:9, To:3, Wb:8, Wr:30, Za:61
Woszczuk4Wa:1, Lu:1, Łd:1, Sr:1
Woszczyk1696Wa:158, BP:2, BB:13, By:2, Ci:7, Cz:69, Gd:36, Go:25,JG:43, Kl:14, Ka:129, Ki:5, Ko:11, Kr:13, Ks:4, Lg:6, Lu:120, Łd:202,NS:4, Ol:9, Op:7, Os:2, Pl:2, Pt:151, Pł:2, Po:14, Ra:84, Sd:1,Sr:45, Sk:303, Sł:37, Sz:32, To:15, Wb:33, Wł:3, Wr:77, Za:4,ZG:12

Attention: The name Waszczuk - our emphasis. We encountered this name variant in the Wajszczuk Family! See below:

On the other hand, we are not sure as to the circumstances of the name change (substitution?) and about the family relationship in another instance. See below:


Administrative Areas (Voivodships) before 1999

BBbielskie   Opopolskie
BPbialskopodlaskie   Osostrołęckie
Bsbiałostockie   Plpilskie
Bybydgoskie   płockie
Chchełmskie   Popoznańskie
Ciciechanowskie   Prprzemyskie
Czczęstochowskie   Ptpiotrkowskie
Elelbląskie   Raradomskie
Gdgdańskie   Rzrzeszowskie
Gogorzowskie   Sdsiedleckie
JGjeleniogórskie   Skskierniewickie
Kakatowickie   słupskie
Kikieleckie   Srsieradzkie
Klkaliskie   Susuwalskie
Knkonińskie   Szszczecińskie
Kokoszalińskie   Tatarnowskie
Krkrakowskie   Tbtarnobrzeskie
Kskrośnieńskie   Totoruńskie
Lglegnickie   Wawarszawskie
Lsleszczyńskie   Wbwałbrzyskie
Lulubelskie   włocławskie
Łdłódzkie   Wrwrocławskie
Łołomżyńskie   Zazamojskie
NSnowosądeckie   ZGzielonogórskie
Ol
olsztyńskie
Wstecz/BackPowrót do strony głównej / Return to main (index) pagePowrót do głównego pnia/Return to main treeStrony indywidualne/Individual pages Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - searchMaxMinObjaśnienia/Explanations