english version

15-06-2017

23-02-2005

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations

-II   -I   0  
          
1391 Józef
Wayszczak
(Woyszczuk)
(Waszczuk)
Wysokie?
Sitaniec
?-?

Klara Relej (?)
?-?

Teresa ? *
1755(?)-29.III.1835

1392 Woyciech
(Woyszczuk)
Sitaniec
Wulka Niedzieliska
(Nieliska?)
(tkacz)
1793(?)-?

Agnieszka
Głąb
1791(?)-28.IX.1834

Marianna
Gruszka
1806-15.X.1837
ślub 13.XI.1836

1403 Michał
(Woyszczuk)
Wulka Nieliska
(Niedzieliska)
par. Nielisz
Sitaniec
18.IX.1827-04.X.1828
    
 

 

      

Powyższe osoby zostały przeniesione na stronę Sułowa: http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/1391jozef.htm

Persons listed above were transferred to the "Sulow village" page: http://www.wajszczuk.pl/english/drzewo/1391jozef.htm

 

-II     -I  0  
           
xxxx ? Waszczak
Średnie Małe #8
?-?

Tekla zd.?
?-28.X.1822

xxxx Joanna
Waszczuk
?
Średnie
1799(?)-?
xxxx Michał
Waszczuk
Średnie
Staw?
2.IX.1839-?
    
 
 
xxxx Jadwiga **
Waszczuk
?
Staw
1812(?)-?
xxxx Michał
Waszczuk
Staw
Staw?
25.IX.1842-?
 
        
        

 

-II   -I  0  
         
xxxx Sebastian
Waszczak
?
Bukowina
?-?

Dorota ?
?-?

xxxx Joanna Jadwiga
Waszczak
Bukowina(?)
Staw(?)
1804(?),1811(?)-?

Piotr Kuczmarski
Żurawce(?)
Staw(?)
1801(?)-?
28.I.1844

xxxx Marianna
Kaczmarska
Staw
Staw?
26.II.1846-?
 
    
 

 

  
* - rodzice nieznani
** - uwaga: w zapisach, oprócz różnych dat urodzin Joanny i Jadwigi i różnych dat urodzin ich synów - Michałów, podano również inne nazwiska rodziców chrzestnych. Te fakty sugerują, ze są to odrębne osoby (siostry?), które nadały swoim synom to samo imię?

Natomiast Jadwiga i Joanna Jadwiga (zapis poniżej) - to mogła być ta sama osoba (przypuszczenie na podstawie podobnych dat urodzin, obliczonych w przybliżeniu na podstawie podanego wieku, z możliwością błędów). Joanna i Joanna Jadwiga mogły być siostrami przyrodnimi, córkami Sebastiana Waszczaka?
  
* - unknown parents

** - In the records, in addition to the different dates and places of birth given for Joanna and Jadwiga and for their sons (who were given the same names?) - different sets of names were recorded for their Godparents. This fact suggests that they were two different persons (sisters?), whose sons were given the same names.

On the other hand, Jadwiga and Joanna Jadwiga (listed below) could be the same person - based on the similarity of their birth dates, (which were calculated on the basis of the recorded age given in years and could contain an error - as it was observed frequently by us). Also, Joanna and Jadwiga (mothers of the two Michal boys) could be half-sisters, whose father was Sebastian Waszczak?

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations